Konference Právo v Plzni Témata
Stavební právo, Veřejné zakázky, Aktuální otázky české justice

Záštitu nad konferencí převzal děkan FPR ZČU v Plzni – JUDr. et PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Konference se koná 31.5. - 1.6. 2022

Vážené dámy a vážení pánové,

dovoluji si Vás pozvat na konferenci Právo v Plzni, která se uskuteční ve dnech 31.5. – 1.6. 2022
v prostorech Plzeňského pivovaru.
Unikátní konference se špičkami právního světa je určená pro širokou právnickou veřejnost. Klíčovými tématy konference budou aktuální otázky justice, postavení rozhodčího soudu vůči soudní soustavě, veřejné právo, stavební zákon a veřejné zakázky včetně legislativního procesu.

Těším se na osobní setkání.

Ing. Pavel Jedlička, za přípravný organizační tým kongresu Právo v Plzni

Program konference

31.5. 2022

Program se koná v prostorech Plzeňského pivovaru - Formanka.


Začátek v 17:00 hod: své příspěvky přednesou JUDr. Ivo Jahelka, doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. a JUDr. Martin Maisner, PhD, MCIArb.

Podvečer – hudební vystoupení JUDr. Iva Jahelky, advokáta, který na právní problematiku umí nahlédnout i veselou formou.

Neformální diskuze – v rámci večera bude probíhat neformální workshop s přednášejícími.

1.6. 2022

Program se koná v prostorech Plzeňského pivovaru - sál Secese.


8:00 hod: snídaně pro všechny účastníky konference

Začátek v 9:00 hod

9:00 – 11:00 hod:  JUDr. et PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., JUDr. Martin Maisner, PhD, MCIArb., JUDr. Libor Vávra – aktuální otázky justice, postavení rozhodčího soudu vůči soudní soustavě.

11:00 – 11:30 hod: občerstvení

11:30 – 13:30 hod: JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D., LL.M., Mgr. Tomáš Machurek, JUDr. Tomáš Havel, Ph.D. a JUDr. Roman Kočí, MBA, MSc – veřejné právo, stavební zákon a veřejné zakázky včetně legislativního procesu

13:30 hod:  ukončení a oběd

Přednášející a moderace

Přednášející patří mezi uznávané přední odborníky z oboru.

doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph. D.

Vedoucí katedry ústavního a evropského práva na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni

Mgr. Tomáš Machurek

Advokát, specialista na Veřejné zakázky, spoluautor zákona o zadávání veřejných zakázek

JUDr. Martin Maisner, PhD, MCIArb.

Advokát, rozhodce řady stálých rozhodčích soudů v ČR i v zahraničí, místopředseda České advokátní komory

JUDr. Et PhDr. Stanislav Balík, Ph.D

Děkan Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni

JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D., LL.M.

Innogy Česká republika a.s., člen představenstva

JUDr. Ivo Jahelka

Advokát s kytarou se zaměřením na občanské, rodinné, trestní a obchodní právo

JUDr. Tomáš Havel, Ph.D.

Zástupce ředitele Magistrátu pro sekci průřezových činností a pedagog na právnické fakultě UK.

JUDr. Libor Vávra

Člen odvolacího senátu Městského soudu v Praze, Prezident soudcovské unie ČR

JUDr. Roman Kočí, MBA, MSc.

Vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Plzně, specialista na správní právo

Partneři konference

Hlavní odborný partner

Hlavní odborný partner

Hlavní mediální partner

Mediální partner konference

Partner konference

Partner konference

Ceník

Balíček Komplet

6 300 Kč včetně DPH
 • Účast na konferenci 2 dny
 • Konferenční materiály
 • Nápoje a občerstvení formou rautu v průběhu odborného programu
 • Středeční snídaně před začátkem konference
 • Oběd druhý den konference
 • Ubytování v hotelu 3*+ ( ubytování bude zajištěno v bezprostřední blízkosti místa pořádání konference)

Odborná část

4 900 Kč včetně DPH
 • Účast na konferenci 2 dny
 • Konferenční materiály
 • Nápoje a občerstvení formou rautu v průběhu odborného programu
 • Středeční snídaně před začátkem konference
 • Oběd druhý den konference

Sborník

Zajímají Vás konferenční příspěvky? Máte k tématům Práva v Plzni také co říci? Výstupem z konference bude sborník obsahující jak příspěvky přednášejících, tak další přihlášené texty schválené redakční radou.

Přihlášky příspěvků (jméno autora, název příspěvku, anotace) posílejte do 31. 5. 2022 na e-mail redakce@pravniprostor.cz, text příspěvku v rozsahu 5-10 normostran je potřeba na stejný e-mail doručit nejpozději 14. 6. 2022.

Registrační formulář


  Kontakty

  V případě zájmu o informace o programu, registraci, možnosti partnerství, apod. prosím kontaktujte:

  Ing. Pavla Jedličku

  Telefon: +420 724 337 744           Email: info@pravovplzni.cz

  Kontakty

  V případě zájmu o informace o programu, registraci, možnosti partnerství, apod. prosím kontaktujte:

  Mgr. Karolínu Hradilovou

  Telefon: +420 603 222 353
  Email: info@pravovplzni.cz

  Organizační výbor

  Ing. Pavel Jedlička

  ATLAS software a.s.

  Mgr. Pavel Čihák

  ATLAS software a.s.

  JUDr. Ing. Petra Gříbková

  ATLAS consulting spol. s r.o.

  Mgr. Antonín Dejmek

  Advokátní kancelář Dejmek & spol.

  Akci organizuje Advokátní kancelář Dejmek & spol., ve spolupráci s ATLAS GROUP